Vedtægter

Bemærk at der i vedtægterne beklageligvis er en fejl. I stedet for lokalplan 314 skal der stå lokalplan 317.

Bestyrelsen agter at foreslå vedtægtsændringer ved den ordinære generalforsamling i 2021, så fejlen kan blive rettet.