Referater og nyhedsbreve

Nyheder

Nedenstående vedtaget på generalforsamlingen aug. 2020:

Grundejerne informerer bestyrelsen om byggerier, hvor der kræves byggetilladelse.

Bestyrelsen opkræver i den forbindelse et beløb på 1000 kr til dækning af slitage på

vejene opstået under byggeriet.