Kontingent

Det årlige kontingent er 500 kr og opkræves efter den årlige generalforsamling i juni-august.

Beløbet bedes indbetalt via netbank til Danske Bank, reg.nr. 1551 konto nr. 10177863 – i tekstfeltet skrives ved indbetaling af kontingent sommerhusadressen (eksempelvis: Elsehøj 11).