Bestyrelse

Formand
Mogens Kjærgaard
Elsehøj 11
8420 Knebel
Email: mokkja (att) gmail.com

Kasserer
Anna Elisabeth Lunders
Skånhøj 12
8420 Knebel
Email: fliselunders (att) gmail.com

Sekretær
Jan Fisker
Elsehøj 9
8420 Knebel
Email: fisker (att) stofanet.dk