Velkommen

Lidt om området

Grundejerforeningen Eskildshøj omfatter en ældre udstykning af større sommerhusgrunde i stærkt kuperet terræn mellem Fuglsø by og udstykningen Fuglsø Strand. Området som dækker matrikler ved vejene Skånhøj, Eskildshøj, Hedeskellet og Elsehøj samt enkelte matrikler på Fuglsøvej og Hedeslugten, er defineret i matrikelkort.

Udstykningen ligger tæt på fredede arealer og er en del af Nationalpark Mols Bjerge. Med henblik på at bevare områdets naturskønne karakter har Syddjurs Kommune vedtaget lokalplaner for hele sommerhusområdet mellem Fuglsø by og Ebeltoft Vig. For matrikler under Grundejerforeningen Eskildshøj gælder lokalplan 317, som ud over at beskrive stedets historie, geografi og natur indeholder en række særlige bestemmelser vedrørende udstykning, bebyggelse og beplantning.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser herunder at vedligeholde områdets veje.